VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

1. INTRODUKTION
1.1 Genom att registrera dig på BalloonBingo (nedan kallat “BalloonBingo”), accepterar du och respekterar följande regler och rättningslinjer.
1.2 BalloonBingo har internationell spellicens på Costa Rica genom Quartz Sphere Network S.R.L. S.A. Bolagets adress är Costa Rica, San José, Los Yoses, 125 meters south from Automercado.
1.3 BalloonBingo och Quartz Sphere Network S.R.L. S.A är båda helägt av Quartz Sphere Network S.R.L. Ltd, registrerade i England, med organisationsnummer 06504607. Bolagets adress är: 77 Strovolou Avenue Strovolos Center, Off. 204 2018 Strovolos Nicosia,Cyprus
1.4 Quartz Sphere Network S.R.L. Ltd är helägt av Quartz Sphere Network S.R.L. Group Ltd, registrerade i England, med organisationsnummer 06504787. Bolagets adress är 77 Strovolou Avenue Strovolos Center, Off. 204 2018 Strovolos Nicosia,Cyprus
2. GENERELLA BESTÄMMELSER
2.1 Registrering på denna webbsida och för alla spel godkända av BalloonBingo gäller dessa villkor och bestämmelser.
2.2 BalloonBingo förbehåller sig rätten att ändra de angivna bestämmelserna och villkoren när som helst.
2.3 Alla BalloonBingo-kunder måste ha fyllt 18 år. Om en spelare visar sig vara under 18 år kommer alla insatser och kontot överlåtas till brittiska myndigheter.
2.4 Spel på internet är inte tillåtet i alla länder. Om lagstiftningen där KUNDEN är bosatt förbjuder sådant spel, kan KUNDEN inte registrera sig eller öppna konto. BalloonBingo frånskriver sig ansvar för spel som företas från ett land där det är förbjudet.
2.5 Om ett BalloonBingo-konto öppnats av en person som bor i ett land där spel på Internet är förbjudet, om oriktiga personliga uppgifter angivits, eller mer än ett konto har öppnats av en och samma person, har BalloonBingo rätt att konfiskera innehav på kontot samt rätten att stänga ner detsamma.
2.6 BalloonBingo förehåller sig rätten att när som helst flytta och / eller licensiera, utan att meddela kunden på förhand, rätten, ansvaret och / eller bruk av ett BalloonBingo konton till en annan juridisk enhet, om överförandet av flytt / licensiering garanteras av BalloonBingo.
2.7 Dessa villkor och bestämmelser gäller under Costa Ricas lagstiftning.
3. REGISTRERING IN-OCH UTBETALNINGAR
3.1 BalloonBingo förbehåller sig rätten att:
 • Avslå förfrågningar om att få öppna spelkonto, utan förklaring.
 • Stänga spelkonto utan förklaring. Satsade belopp och vinster kommer vid sådana tillfällen bli överförda till kunden, om inte medlen kommer från kriminell verksamhet, penningtvätt, vinster till följd av bedrägeri, missbruk av bonusar och chattspelvinster etc.
 • Be om kopia av kundens VISA / MASTERCARD, bankutskrift och identitetskort med fotografi för att verkställa en utbetalning.
3.2 Ansökan om att öppna konto skall ske genom att kunden fyller i formuläret "Registrering". Ifyllt formulär sänds elektroniskt till BalloonBingo, och alla kunder måste garantera att de är:
 • registrerade med korrekt bostadsadress
 • registrerade med epostadress
 • registrerade med korrekt hem / mobiltelefon-nummer
 • Endast ha registrerat 1 konto, det är inte tillåtet att inneha flera konton
Om registreringar sker med felaktig information stängs kontot.
3.3 Insättning
 • Minsta insättning på spelkonto är £10 eller 100 NOK / SEK / DKK eller motsvarande i andra valutor på VISA / MASTERCARD. Kontoinnehavaren kan endast sätta in pengar med kreditkort utställt i eget namn
 • Korthållaren debiteras ögonblickligen, när transaktionen är genomförd.
 • Transaktionen visas på kundens VISA / MASTERCARD utskrift som MC Quartz Sphere Network S.R.L. Ltd.
 • Insättning på konto kan ske i en av de valutor som är angivna på webbsidan. Kontoinnehavare kan inte, efter registrering, ändra valutan som anges på kontot.
 • BalloonBingo accepterar inte kontantmedel som sänds eller levereras direkt till BalloonBingo eller till agent som agerar som BalloonBingos mellanman.
 • All mottagen kunddata behandlas konfidentiellt.
 • Vi rekommenderar att ni skriver ut och bevarar all transaktionsdata, samt har dem sparade på en tillgänglig plats.
 • När en transaktion har blivit genomförd, skickas en bekräftelse på den via email.
3.4 Uttag:
 • BalloonBingo förbehåller sig rätten till att ta en avgift vid uttag.
 • Uttag till kreditkort kan endast göras till kort som kunden har brukat vid insättning.
 • Uttag kan endast göras till VISA-kort, så om kunden har brukat ett annat kort till insättning, så måste han/hon sätta in ett litet belopp med VISA-kort för att aktivera detta.
 • För att vinster skall vara uttagbara, krävs att en insättning har gjorts inom 30 dagar från det tillfälle då kunden spelar. Om kunden spelar efter att 30 dagar sedan senaste insättningen har passerat så blir alla nya vinster till bonusvinster och är inte tillgängliga för uttag.
3.5 BalloonBingo kalkylerar alla valutakurser hos välkända finansiella institutioner, och uppdaterar dessa dagligen. Möjligt är att små skillnader kan uppstå mellan angiven summa och korrekt belopp på grund av fluktuationer i valutakurs.
4. ANVÄNDNING AV SPELKONTO
4.1 Accepterat spel
 • Ett giltigt spelkonto som innehåller tillräckligt med pengar för att placera spelet krävs
 • Spel på kredit accepteras inte.
 • Spel accepteras endast fram till att aktiviteten startar, eller tills annan tidpunkt som är fastställd och meddelad av BalloonBingo. Om BalloonBingo olyckligtvis skulle acceptera ett spel efter att fastställd tidpunkt har inträffat förbehåller sig BalloonBingo rätten att förklara detta spel som ogiltigt.
 • BalloonBingo förbehåller sig rätten att avvisa hela eller delar av spel, samt förklara tvetydiga spel ogiltiga. BalloonBingo informerar kunden om detta via e-mail, telefon eller telefax, och den tänkta insatsen kvarstår på kundens konto.
 • Alla spel är avhängiga BalloonBingos godkännande, och bekräftas till kunden vid tidpunkten för spelets placering. Vid speciella tillfällen förbehåller BalloonBingo sig rätten att kontrollera och bekräfta spel skriftligt till kunden per e-mail, brev eller fax innan spelet accepteras.
4.2 Avbryta ett spel:
 • Om ett spel ställs in eller avbryts behandlas spelet som ogiltigt, och alla insatser betalas tillbaka till kunden.
 • Om BalloonBingo misstänker bedrägeri under ett spel, kan detta medföra att BalloonBingo håller inne utbetalningar tills fullständig granskning genomförts. Spel kan förklaras ogiltigt, och insatserna returneras.
 • BalloonBingo förbehåller sig rätten att avbryta spel efter att spelet påbörjats.
4.3 Vinster:
 • Samtliga vinster sätts in på kundens BalloonBingo spelkonto.
 • Vinsterna utbetalas i den valuta som registrerats på kundens spelkonto
4.4 Om det inte registreras några transaktioner på en spelares konto inom trettio månader kommer BalloonBingo föra tillbaka överskjutande medel på detta konto till spelaren.
4.5 Krav avseende transaktioner med hänvisning till avtalet skall BalloonBingo erhålla inom sex (6) månader efter transaktionen, betalningen och / eller då parterna blir eniga finner stöd, eller skulle funnit stöd. Om inte – förbehåller BalloonBingo sig rätten att ignorera kravet.
5. KUNDENS ANSVAR
5.1 Alla kunder skall vid alla tillfällen kunna garantera att han / hon inte:
 • Är bosatt i Nederländerna, USA, Spanien eller Costa Rica.
 • Är klassificerad som spelberoende
 • Spelar som ombud för tredjepart
 • Sätter in pengar som förvärvats från kriminell verksamhet
 • Sätter in pengar med kreditkort som han / hon inte har rätt att använda
5.2 Kunden får inte tillåta tredjepart att använda hans / hennes login-information. Spelaren accepterar fullt ut ansvaret och konsekvenserna av att tillåta sådan aktivitet och kommer utan avvikelse från de generella reglerna om skadeslöshet, hålla BalloonBingo skadeslös i förhållande till de skador som orsakas av ovannämnda situation.
5.3 Kunden måste försäkra sig om att han / hon förstår bestämmelserna för registrering av spel, innan han / hon bekräftar placeringen av spelet.
5.4 Genom att delta i spel på BalloonBingo, garanterar spelaren att han / hon förstår reglerna för spelet, och är medveten att reglerna för varje spel är tillgängliga under sektionen "regler" på webbsidan.
5.5 När kunden spelar på Internet är han / hon ensam ansvarig för sina kontotransaktioner. Så snart en transaktion genomförts kan den inte ändras. BalloonBingo tar inte på sig ansvaret för ej registrerade spel eller dubbla spel gjorda av kunden. Kunden bör gå igenom alla sina transaktioner, i sektionen ”mina transaktioner” på sitt konto efter varje spelsession för att försäkra sig om att alla spel blivit accepterade.
5.6 Användning av robotar, mekaniska eller elektroniska, eller annat som automatiskt påverkar och är avgörande i något spel är strängt förbjudet på BalloonBingo.
5.7 Registrerade spelare kan genom att sända ett skriftligt eller elektroniskt meddelande till BalloonBingo:
 • Hindra spelaren från att spela under en odefinierad tidsperiod;
 • En spelare som satt begränsningar med hänsyn till denna regel kan ändra eller få begränsningen upphävd vid ett skriftligt eller elektroniskt meddelande sänt till BalloonBingo.
 • Ett meddelande om att upphäva eller minska en begränsning kommer först att träda i kraft sju dagar efter att BalloonBingo erhållit meddelandet.
 • Ett meddelande om att stärka en begränsning kommer träda i kraft omgående efter att BalloonBingo mottagit meddelandet. BalloonBingo accepterar inte ett spel i konflikt med de begränsningar fastställda i enlighet med denna bestämmelse.
5.8 Kunden måste registrera sitt konto som privatperson.
6. BalloonBingos ANSVAR
6.1 BalloonBingos Service Center kommer svara på alla kundförfrågningar via telefon eller mail inom 48 timmar.
6.2 För kreditkorttransaktioner blir kundens spelkonto debiterat omedelbart, när BalloonBingo mottagit bekräftelse på att transaktionen har godkänts. Beloppet kommer belasta kundens kreditkort.
6.3 Vid banköverföringar, sätts pengarna in så fort som möjligt efter att de mottagits.
6.4 Kundens medel administreras på ett säkert och passande sätt.
6.5 Nödvändiga medel kommer kvarhållas för betalning av spelskatt och andra avgifter, som föreskrivits i regelverket.
6.6 Data avseende kontoinnehavare kommer behandlas i enlighet med gällande regler, datasäkerhetsavtal och / eller liknande.
6.7 Kreditkortsinformation kommer att behandlas enligt gällande säkerhetsinstruktioner av vår betalninglösningsleverantör, för att säkra konfidentialiteten.
7. REGLER FÖR SPEL OCH CHATT
7.1 BalloonBingo tillhandahåller bingospel efter 75 – och 90-ballsprincipen, samt slotmachine-spel. Alla spel är turspel, med tillfälligt utfall.
7.2 Lägsta insats är 10 SEK för svensk valuta, 10 NOK för norsk valuta och £1 för internationell valuta.
7.3 Genom att sätta en ny insats, godkänner du resultatet av föregående insats. Resultatet av tidigare insatser kan således ej bestridas efter att ett nytt spel är satt.
7.4 Vinster kan delas in i bonusvinster och vinster. Vinster uppnådda före den första insättningen räknas som bonusvinster och kan inte tas ut. Så snart en godkänd insättning har blivit gjord så kommer framtida vinster, både ifrån insättningen, bonuspengarna, samt bonusvinsterna att vara tillgängliga för uttag. När ett uttag blir gjort, så försvinner eventuella kvarstående bonuspengar och bonusvinster ifrån ditt konto.
7.5 BalloonBingos chattspelspelsvinster och bonussystem finns till för att ge betalande kunder en belöning, och får inte missbrukas. Trendybingo reserverar sig därför rätten att stänga konton samt neka utbetalningar av vinster som vunnits med Bingobucks om kundens mottagna bingobucks i förhållande till insättningar överstiger 200%.
7.7 I chattrummet skal inte spelarna utge sig för att vara någon annan eller använda sig av stötande eller olämpligt språk. Spelarna ska respektera chattoperatörens auktoritet. BalloonBingo förbehåller sig rätten att stänga spelare ute från chattrummet.
8. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR- OCH FRISKRIVELSER
8.1 Innehållet på BalloonBingos webbsidor gäller som angivet. Förutom det som krävs av brittiska myndigheter, ges det ingen garanti, uttrycklig eller indirekt, gällande exakthet, pålitlighet eller innehåll på webbsidorna. BalloonBingo reserverar sig rätten att revidera eller dra tillbaka åtkomsten till webbsidorna under vilken tidpunkt som helst.
8.2 BalloonBingo är inte ansvarig för tryckfel som kan uppstå på webbsidan och på tryckt material.
8.3 BalloonBingo har inte ansvar för material tillagt eller publicerat av tredje part som BalloonBingos webbsidor har en länk till.
8.4 BalloonBingo kan inte hållas ansvarig för fel avseende kundens datorutrustning, Internet-uppkoppling som används eller telekommunikationsförbindelse. Vidare kan BalloonBingo inte hållas ansvarig för försök från kunden att delta i spel med metoder som inte har varit BalloonBingos intention.
8.5 BalloonBingo kan tillfälligtvis stänga av hela eller delar av tjänsten utan att ange orsak. BalloonBingo kommer försöka, men är inte förpliktade till, att ge kunden besked i förväg.
8.6 Även om BalloonBingo gör allt för att säkerställa att mjukvaran och filtret är säkert mot datavirus, kan det inte garanteras att detta aldrig kommer förekomma. Om detta skulle inträffa kommer BalloonBingo stänga av tjänsten, och så snart det är praktisk genomförbart, att rätta till problemet.
8.7 Om en domstol finner att BalloonBingo är ersättningsskyldig i någon form, är BalloonBingos ansvar begränsat till den relevanta insatsen, eller det belopp som är tillgängligt på kundens spelkonto.
8.8 BalloonBingo har inte ansvar för, oavsett omständigheter eller orsak, indirekta eller därav följande förluster.
9. COPYRIGHT OCH UTTRÄDELSEREGLER
9.1 Genom att gå in på BalloonBingos webbsidor, samtycker kunden att han/hon accepterar bestämmelserna och villkoren i detta avtal. Kunden har inte rätt att gå in på webbsidorna om han / hon inte samtycker med dessa bestämmelser och villkor.
9.2 Innehållet på BalloonBingos webbsidor är Copyright (c) Quartz Sphere Network S.R.L. S.A, 2008. Alla rättigheter är reserverade. Reproduktion, överföring, distribution och lagring av delar av eller hela innehållet utan skriftlig tillåtelse från BalloonBingo är förbjudet utan i samsvar med följande tillåtelse. BalloonBingo samtycker att kunden lagrar eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor för eget bruk. Individuella dokument på webbsidan kan ange ytterligare villkor.
9.3 Användandet av dessa webbsidor sker under förutsättning att kunden inte använder dem till föremål som är ohederliga, eller är förbjudna med hänsyn till dessa villkor och bestämmelser.
9.4 Kontoinnehavaren rekommenderas att följa gällande lagstiftning i det område, där han / hon är bosatt och / eller är mantalsskriven. BalloonBingo erbjuder inte kontoinnehavaren rådgivning i förbindelse med skatte- och / eller juridiska förhållanden. Kontoinnehavare som önskar att mottaga rådgivning i samband med skatte- och / eller juridiska förhållanden, rekommenderas att kontakta en rådgivare i det område, där de är bosatta och / skrivna.
9.5 Denna webbsida är SSL-krypterad for att beskydda känslig data.
10. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
10.1 Om delar av detta avtal visar sig vara ogiltigt eller inte i enlighet med gällande lagstiftning, men inte begränsad till, garantier och ansvarsfriskrivelser ovan, kommer de ogiltiga eller oförenliga delar blir omskrivna till giltiga villkor så lika som möjligt intentionen bakom den ursprungliga texten. Resten av avtalet gäller som tidigare.
10.2 Denna text utgör det fullständiga avtalet mellan kunden och BalloonBingo, och ersätter tidigare versioner och överenskommelser. Avtalet gäller på samma villkor som dokument producerade och upprättade i pappersform, med kundens signatur.
10.3 Webbsidan, www.balloonbingo.com, är helägd av Quartz Sphere Network S.R.L. S.A.
10.4 Om det finns skillnader mellan den engelska versionen av detta avtal och andra språkversioner, räknas den engelska språkversion som den korrekta.
10.5 Kunden rekommenderas att skriva ut detta regelverk och spara det på en lätt tillgänglig plats.