Personvärnspolicy

Quartz Sphere Network S.R.L. Ltd lägger stor vikt vid bevaringen av våra användares personuppgifter. Vi har således en sträng personvärnspolicy i förhållande till all information vi inhämtar. Genom att använda den här websidan godkänner du vår vår personvärnspolicy. Om du inte godkänner vår personvärnspolicy, vänligen avsluta ditt bruk av websidan och dess tjänster.

Vi gick igenom villkoren sist den 8. September 2008.
Quartz Sphere Network S.R.L. Ltd förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Om sådana ändringar substantiellt påverkar sättet Quartz Sphere Network S.R.L. använder eller visar personlig information som bolaget redan innehar i förhållande till tidigare villkor, så kommer Quartz Sphere Network S.R.L. ta kontakt med dig för att få ditt samtycke. Quartz Sphere Network S.R.L. tar alla rimliga förhandsregler till akt för att säkra ditt personvärn i förhållande till dessa villkor.
Kreditkortsinformation:
Våra elektroniska betalningstjänster kräver att kortinnehavaren måste uppge kontaktinformation (bland annat, men inte begränsat till: namn, adress, stad, område, postadress, land, telefonnummer, epost) och finansiell information (bland annat, men inte begränsat till namn på kreditkort, kreditkortsnummer, utlöpsdatum och betalningsinformation). Denna information blir inhämtad och används för att verkställa transaktionen, samt för egna beräkningar och andra interna procedurer.

Efter en transaktion kan det vara så att vi av säkerhetshänsyn måste kontakta kortinnehavaren per telefon eller epost.
Information som inhämtas automatiskt:
Vi lagrar automatiskt din IP-adress eller domänsnamn, tid och datum för aktiviteten, vilken websida du kommer från, samt andra parametrar i URL’en. IP-adresserna vi lagrar på vår websida är länkad till personlig identifierbar information. Informationsinhämtningen blir gjord för att motverka svindel i betalningsprocessen. Vi använder också denna data för att bättre förstå vilka delar av vår sida som användarna föredrar. Automatisk inhämtad information används också för samma ändamål som information kortinnehavaren själv bidragit med.